Patakaran sa Pagkapribado ng Chatrandom

Huling binago: 5/25/18

Ang patakaran sa pagkapribado (ang "Patakaran sa Pagkapribado) na ito ay para sa mga Serbisyo ng Chatrandom ng Cogroup Limited, lahat ng nakolekta, prinoseso o kung hindi man ay ginamit ng Chatrandom na data ng user ay para sa lehitimong kadahilanan ng paghahatid ng mga Serbisyo kung saan iyong sinang-ayunan matapos mong tanggapin ang aming Tuntunin ng Serbisyo. Nais naming ipaalam sa iyong ang ilang bagay tungkol sa aming mga Gawi sa Pagkapribado.

Ginamit ng Chatrandom ang standard security protocols ng industriya, upang masigurado ang kaligtasan ng iyong personal na data. Sa paggawa ng iyong parte, hinihiling namin na magkaroon ka ng oras upang suriin ang Patakaran sa Pagkapribado na ito, intindihin ang iyong karapatan at obligasyon. Sanayin ang sentido kumon sa mga pagpiling iyong ginagawa tungkol sa mga impormasyong iyong ibinabahagi online at sa iba pang mga user. Ipinagmamalaki ng Chatrandom ang pakikipagpartner sa aming komunidad upang masigurado ang kaligtasan at kasiya-siyang paligid na magagamit ng lahat.

Nagsusumikap maging transparent at mapagbigay impormasyon tungkol sa aming mga gawi sa pagkapribado. Sinusubukan naming ipaliwanag sa simpleng wika kung ano ang aming mga patakaran, mga impormasyong aming kinokolekta, paano namin ginagamit ang impormasyong ito. Nagtalaga kami ng Opisyal sa Pagkapribado na iyong makakausap sa pakikipag-ugnayan sa amin sa [email protected]. Makipag-ugnayan sa amin kung kailangan mo ng mas malalim na pagpapaliwanag sa patakaran, upang mag-ulat ng paglabag dito o anumang iba pang patakaran, o upang bawiin ang pahintulot o permiso na iyong ibinigay sa amin upang gamitin ang iyong data para sa kadahilanan ng paghahatid ng aming serbisyo para sa iyo.

Bilang karagdagan, ang Patakaran sa Pagkapribado na ito, at ang aming organisasyon sa Paghahawak ng Data at Protocol sa Pagkapribado ay ang resulta ng kontribusyon mula sa hilera ng mga eksperto sa larangan ng seguridad, legal, at teknikal, at engineering ng produkto. Una sa lahat, nais naming maintindihan mo na ang iyong pagkapribado ay napakahalaga sa amin, at magsusumikap kami na protektahan ito, at ang kaligtasan at kasiyahan ng aming komunidad.

 

IMPORMASYONG AMING KINOKOLEKTA O TINATANGGAP

Sa Pangkalahatan. Maaaring mangolekta kami ng Personal na Impormasyon, kasama ang Sensitibong Data, at iba pang impormasyon. Ang "Personal na Impormasyon" ay nangangahulungang indibiduwal na pagkakakilanlang impormasyon upang matukoy namin ang aktuwal na pagkakakilanlan ng, at kontak, ng isang tiyak na nabubuhay na tao. Kasama sa mga Sensitibong Data ang impormasyon, komento o nilalaman (hal. video, profile, komento) na iyong opsyonal na ibinigay na maaaring magbunyag ng personal na detalye hanggang sa iyong pinili. Sa pagbibigay ng Sensitibong Data sa amin, ang iyong pahintulot sa koleksyon, paggamit at pagsisiwalat ng Sensitibong Data na pinahintulutan ng naaangkop na batas sa pagkapribado. Maaari din naming kolektahin ang iyong geolocation na may pahintulot mo. Maaari naming kolektahin ito sa pamamagitan ng mobile application, o nauugnay na mga serbisyo online. Sa paggamit ng Serbisyo, iyong pinahihintulutan kaming mangalap, sumuri at panatilihin ang data na nauugnay sa probisyon ng Serbisyo. Sa paggamit ng Serbisyo, iyong pinahihintulutan na makatanggap ka ng komunikasyon, kasama ang kinuhaang nilalaman, na ipinadala sa pamamagitan ng Serbisyo, iyong device, o iba pang pamamaraan ng komunikasyon na iyong sinang-ayunan, para sa kadahilanan ng pagsunod sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at pagpapanatili ng pamantayan ng komunidad.

Impormasyong iyong ibinigay. Sa paggamit ng mga Serbisyong ito, sa pamamagitan man ng pag-download, pag-install at gamit ang anumang mobile application, o pag-access at paggamit ng Serbisyo sa pamamagitan ng web browser, para sa kadahilanan ng paggana ng mga functionality ng Chatrandom ang ilang impormasyon ay ililipat sa amin. Ito ang kailangang impormasyon na ito -- kasama ngunit hindi limitado sa, uri ng iyong device, IP address, ang iyong operating system, impormasyon tungkol sa browser, lokasyon ng serbisyo, at cookies - mahalaga sa probisyon ng mga Serbisyo.

Ang ganitong impormasyon ay walang pasubaling kinokolekta, para sa kadahilanan ng pagbibigay at pagpapabuti ng mga Serbisyong ito. Ang iyong paggamit ng mga serbisyong ito ay nagpapakita ng iyong pahintulot ng pagpapadala ng mga impormasyong ito. Pinaaalalahanan ang mga user na kanilang kontrolin ang kanilang mga device settings, kasama ngunit hindi limitado sa settings ng cookies, geo-location na serbisyo, at sila ay responsable sa pag-intindi at pag-adjust ng settings sa hardware o software na kanilang ginagamit.

Ikaw ay sumasang-ayon sa bago mo gamitin ang aming mga Serbisyo, ikaw binigyan ng pagkakataon na suriin ang aming Tuntunin sa Paggamit at ang Patakaran sa Pagkapribado na ito at ikaw ay sumasang-ayon sa mga tuntuning ito. Ang impormasyong tinalakay sa seksyon na ito ay mahalaga sa probisyon ng mga Serbisyong ito, di tulad ng impormasyong tinalakay sa ibaba ng seksyon na ito, ang probisyon ng impormasyong ito ay awtomatiko, at hindi maaaring alisin, hindi tulad ng settings o mga tampok na tinalakay sa seksyon ng Karagdagang Tampok sa ibaba.

Ang mga tampok na komunikayson sa Serbisyong ito ay default na gumagana, upang ang Chatrandom ay maaaring makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong paggamit, kung kailangan. Ang ganitong mga komunikasyon ay maaaring hindi sakop ng ilang probisyon sa pagtanggal, tulad ng tinalakay sa ibaba, para sa lahat ng klase ng User. Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa mga tampok sa komunikasyon, maaari kang makipag-ugnayan sa Chatrandom sa [email protected]. Maaari naming hilingan sa mga User na hindi pa nakapagrerehistro ng account na magbigay ng karagdagang impormasyon, upang malunasan ang anumang katanungan sa pagkapribado o mga alalahaning maaaring mayroon sila.

Probisyon ng Impormasyon para sa mga Account Holder, o User ng Ilang Tampok

Sa panahon ng iyong paggamit ng Serbisyon, upang magamit ang mga tampok, o gumana ang ilang mga serbisyo, na maaaring inaalok ngayon o sa hinaharap. Maaaring hilingin sa iyo na magbigay sa amin ng Personal na Impormasyon na maaaring kasama ang iyong pangalan, e-mail address, tirahan, at numero sa telepono.

Naiintindihan at sumsang-ayon ikaw na ang iyong paggamit ng mga tampos sa Serbisyong ito ay nasa iyong pagpapasya. Iyong desisyon kung iyong gagamitin o hindi ang ilang tampok o functionality, lahat ng Personal na Impormasyon ay ibinibigay ng boluntaryo.

Anumang tampok na log-in, kasama ang Username o password na nilikha sa proseso ng pagrerehistro ng account ay dapat protektahan ng nagrerehistrong user. Ikaw ay partikular na pinapayuhan na huwag ibahagi ang mga impormasyong ito sa iba, at ang nagrerehistrong User ay ang responsable sa lahat ng aktibidad na nauugnay sa kanilang account.

Impormasyon ng Paggamit

Sa pamamagitan ng serbisyong ito maaari kang mag-stream o di-kaya'y maghatid ng nilalaman na nilikha ng user, sa pamamagitan ilang mga tampok at functionality na maaaring magamit ng User, maaari kang lumikha ng user profile o mag-post ng ibang nilalaman. Dahil sa mga tampok na tio, ang mga user ay maaaring magbunyag ng ilang personal na impormasyon na iyong pinili. Ang user ay sumasang-ayon na ang tunay na pananagutan ay nasa kanila para sa mga detalye, impormasyon at/o nilalaman na kanilang ibinabahagi sa publiko, at sa ibang user. Ang mga user ay mahigpit na pinipigilang magbahagi ng mga detalyeng pinansyal, kanilang tirahan o iba pang sensitibong impormasyon. Naiintindihan at sumasang-ayon ang mga user na ang pagbabahagi ng ganitong impormasyon ay nasa kanilang sariling pag-iingat, ipinapalagay ng Chatrandom na wala silang pananagutan para sa mga personal na pagpapasyang ito. Maaaring piliin ng Chatrandom na magsagawa ng tulong, sa kanilang sariling pagpapasya, kung tingin nila ay lumalabag ang isang tiyak na aktibidad sa kanilang mga tuntunin at kondisyon, o iba pang batas at regulasyon.

Impomasyon mula sa ibang pinanggalingan. Kami, at ang tagapagbigay ng serbisyo na third-party, na maaaring pinili naming kunin, ay maaaring gumamit ng mga serbisyong analitika sa pamamagitan ng aming serbisyo. Ang ganitong data at impomasyon ay pagsasama-samahin, at gagamitin lamang upang magbigay ng impormasyon tungkol sa iyong paggamit, hangga't kailangan upang mabigyan ka ng mga serbisyong inilahad mo bilang iyong interes.

Hangga't ang ang serbisyong ito ay gumagamit o naglalaman ng mga link patungo sa ibang website ng third part ("Mga Serbisyo ng Third Party"). Kami ay hindi responsable sa mga gawi ng pagkapribado o nilalaman ng mga Serbisyo ng Third Party, ang Chatrandom ay hindi responsable sa mga Gawi ng Pagkapribado o nilalaman ng mga website o Serbisyong iyon, at iyong responsibilidad na suriin ang Patakaran sa Pagkapribado na mga website na iyon upang kumpirmahin na naiintindihan at sumasang-ayon ka sa kanilang mga patakaran.

Pag-alis ng Ilang Function. Sa pag-adjust ng iyong browser, hardware, o mobile device settings ayon sa kailangan ng manufacturer o carrier, maaari mong hindi paganahin ang ilang tampok sa iyong settings sa pagkaparibado. Iyong naiintindihan na iyong obligasyon na gawin ang mga adjustment na ito base sa iyong desisyon. Pinapayuhan ka din na kapag inalis mo ang anumang serbisyong, maaaring hindi mo magamit ang buong functionality ng Serbisyo.

Lahat ng User ay pinapayuhan na sila ang responsable sa settings ng configuration sa kanilang device. Hanggang sa makapagbigay ka ng karagdagang impormasyon, sa pagpoproseso ng pagrerehistro ng account, maaari mong alisin ng kahilingan sa pagbabago sa settings ng Pagkapribado o Komunikasyon tulad ng pagpapahintulot mo sa kanila sa pagpoproseso ng pagpoproseso ng iyong account sa pakikipag-ugnayan sa [email protected].

Ang Chatrandom ay walang inaasahang responsibilidad na kaugnay ng seguridad at pagkapribado sa iyong paggamit ng mga Serbisyong ito, ang iyong patuloy na paggamit ng mga Serbisyong ito ay nakakondisyon sa pag-intindi na iyong pinili ang tamang settings at configuration na angkop sa iyong device at paraan ng paggamit ng mga Serbisyong ito.

PAANO NAMIN GINAGAMIT ANG IMPORMASYON NA AMING KINOKOLEKTA

Sa Pangkalahatan. Maaaring gamitin namin ang impormasyong aming kinokolekta sa iyo sa:

 • paghahatid at pagpapabuti ng aming mga serbisyo, at pamahalaan ang aming negosyo;
 • magbigay ng customer support;
 • suriin ang iyong paggamit ng mga Serbisyo upang pagbutihin ang mga tampok at maghatid ng nilalaman ayon sa iyong interes.
 • upang mangalap ng mga impormasyon sa analitika at mapabuti ang functionality ng Serbisyo.
 • upang mapatunayan ang iyong pagiging karapat-dapat na magamit ang ilang tiyak na tampok ng serbisyo, upang makipag-ugnayan sa iyo bilang sagot sa iyong mga reklamo, o upang magamit ang anumang karapatan sa aming Tuntunin sa Paggamit.
 • o upang maisagawa ang mga function o serbisyo na kung hindi man ay inilarawan sa iyo sa oras ng koleksyon.
 • ang pagtukoy at paglaban sa pandaraya o iba pang ilegal o hindi awtorisadong mga aktibidad, tulad ng kinilala sa aming Tuntunin sa Paggamit o iba pang kaugnay na patakaran, sa pagtitipon at pag-aanalisa ng data ng user (kasama ang teksto, larawan, o iba pang nilalaman) na maaaring tumukoy sa isang user sa nauugnay na ilegal o hindi awtorisadong mga aktibidad.
 • Pagsasagawa ng pag-aanalisa sa data sa interes ng pagpapabuti ng karanasan ng user, at paglikha ng mga panghadlang laban sa ilegal o hindi awtorisadong mga aktibidad.
 • Pagpapanatili ng data (na maaaring kasama ang teksto, larawan, audio, o iba pang nilalaman) upang maiwasan ang pagpapaulit-ulit, o kung natuklasan na ang pangyayari ay may pattern ng pang-aabuso o ilegal na aktibidad.
 • Pagtiyak sa Pagsunod, sa pagrekord ng mga Pahintulot at Kahilingan sa Pag-aalis ng Serbisyo na may kaugnayan sa impormasyon na awtomatikong kinokolekta o boluntaryong ibinibigay, bilang pangangailangan sa ilalim ng GDPR at iba pang batas sa proteksyon ng data. Sa pagtulong sa pagpapatupad ng batas, at iba pang ahensya sa pamamagitan ng pag-uulat ng ilegal na aktibidad kapag aming napansin, at naniniwala kami sa amign pagpapasya na ang aksyon na ito ay kailangan.
 • Pagpapatupad ng aming Tuntunin o kasamang patakaran

Legal na Basehan sa Paggamit at Pagproseso ng Iyong Data

Upang magamit o maproseso ang iyong impormasyon tulad ng ipinaliwanag sa itaas, kami ay nagtitiwala sa mga sumusunod na legal na basehan:

Ipoproseso lamang namin ang iyong impormasyon hanggat mayroon kaming nauugnay na legal na batayan upang gawin ito, upang maibigay sa iyo ang mga serbisyong iyong hiniling, at bilang kailangan sa pagsasagawa ng Kasunduan na iyong pinasok sa amin sa pagtanggap ng aming Tuntunin sa Paggamit.

Ang Iyong Data at Personal na Impormasyon ay gagamitin lamang sa lehitimong kadahilanan na inihatid sa amin, tulad ng pagpapabuti ng aming mga serbisyo, at pag-aanalisa ng paggamit ng data upang masigurado na ang aming platform ay nananatiling ligtas at masayang komunidad para sa lahat, o para sa anumang kadahilan na aming pinaniniwalaang direktang kaugnay sa mga lehitimong layuning ito.

Ipoproseso lamang namin o gagamitin ang iyong data hanggang sa iyong pinahintulutan. Pinapanatili namin ang karapatan na hingin sa iyo na i-renew ang iyong pahintulot, kung naniniwala kami na anumang proseso o paggamit ay nasa labas ng sakop ng mga layunin na inisyal mong pinahintulutan. Sa ganitong pangyayari, maaaring humiling kami ng karagdagang pahintulot sa pamamagitan ng komunikasyon sa in-app, o iba pang paraan kung saan mo kami pinahintulutang makipag-ugnayan sa iyo. Sa lahat ng oras, maaari mong bawiin ang iyong pahintulot sa anumang paggamit o pagproseso ng iyong data sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa [email protected] kung saan ang iyong kahilingan ay ididirekta sa aming Opisyal sa Pagkapribado.

Tulad ng iyong nalalaman: ang pagbawi ng pahintulot, o pag-alis ng isang tiyak na paggamit ng data, sa ibang pangyayari ay maaaring magiging dahilan upang hindi mo magamit ang aming mga serbisyo.

KANINO NAMIN IBINABAHAGI ANG IYONG IMPORMASYON

Bilang karagdagan sa pagbabahagi na nakalista sa itaas upang payagan ang mga functionality ng Serbisyo, ikaw bilang user ng Chatrandom ay pumapayag na lumabas ang iyong mga nilalaman bilang nakikita ng ibang user ng Serbisyo hanggang sa settings na iyong pinahintulutan.

Personal na impormasyon. Hindi namin ibinabahagi ang iyong personal na impormasyon sa iba maliban kung binanggit sa aming Patakaran sa Pagkapribado o kung inabisuhan ka namin at binigyan ka ng oportunidad na huwag ibahagi ang iyong personal na impormasyon. Maaari naming ibahagi ang personal na impormasyon sa:

Mga tagapagbigay ng serbisyo. Pana-panahon, maaari kaming kumuha ng mga third party na tagapagbigay ng serbisyo upang isagawa ang tiyak na tampok o mga functionality ng serbisyong ito (kasama, ngunit hindi limitado sa, moderation, teknikal na suporta, o pagpoproseso ng bayad) ang mga third party na ito ay kakailanganing hawakan ang lahat ng data at impormasyon ayon sa mga patakaran na ito.

Sa pagpili ng aming pinagkakatiwalaang third party na tagapagbigay ng serbisyo, naiintindihan nila na ipinapasa namin sa kanila ang aming pamantayan para sa proteksyon ng data, at humihingi kami ng kasiguraduhan na anumang data na kanilang hinahawakan o iniimbak ay sumusunod sa Patakaran sa Pagkapribado na ito at ang mga kailangang naangkop na batas sa pagkapribado.

Hanggang sa ang data ay inilipat mula sa mga user sa mga bansang nasa European Economic Area (“EEA”), patungo sa ibang user sa labas ng EEA, hanggang sa anumang paghawak o pagproseso ng data ay mangailangan ng serbisyo ng isang third party provider, ang aming kasunduan sa provider na ito ay dapat kasama ang pamantayang sugnay sa kontrata na inaprubahan ng European Commission o iba pang angkop na pananggalang upang pahintulutan ang paglilipat ng data mula sa EEA patungo sa ibang bansa, upang maitali sila sa mga obligasyon upang protektahan ang pagkapribado at seguridad ng iyong data na aming isinagawa sa ilalim ng General Data Protection Regulation (GDPR) ng EU

Iba Pang mga Sitwasyon.

Maaari naming ibigay ang iyong impormasyon, kasama ang personal na impormasyon:

Bilang sagot sa isang subpoena o similar na utos sa pagsisiyasat, isang utos mula sa korte, o isang kahilingan sa pakikipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas o iba pang ahensya ng gobyerno; upang magtaguyod o gamitin ang aming legal na karapatan; upang dumepensa laban sa legal na paghahabol; o kung hindi may ay kailangan ng batas. Sa ganitong mga pangyayari, maaari naming idiin o alisin ang anumang legal na pagtutol o karapatan na mayroon kami.

Kung naniniwala kami na ang pagsisiwalat ay naaangkop bilang koneksyon sa pagsisikap na mag-imbestiga, pagpigil, gumamit ng ibang aksyon tungkol sa ilegal na aktibidad, pinagsususpetsahang panloloko o iba pang maling gawain; upang protektahan at depensahan ang mga karapatan, ari-arian o kaligtasan ng aming kompanya, aming mga user, aming mga empleyado, o iba pa; upang sumunod sa naaangkop na batas o makipagtulungan sa tagapagpatupad ng batas; o upang ipatupad ang aming tuntunin at patakaran.

Batay sa aming tuntunin ng paggamit, at sa ilalim ng patakaran sa pagkapribado na ito, pinahihintulutan mong tumanggap ng komunikasyon, metrics, at nilalaman mula sa Chatrandom tungkol sa iyong paggamit ng mga Serbisyo, para sa kadahilanan ng pagpapabuti ng functionality ng platform, na sumisigurado sa kasiya-siyang karanasan ng user at pagsunod sa aming Tuntunin ng Paggamit.

Hanggang sa ang Chatrandom ay maaaring mag-alok ng mga pagsasaayos (configuration), ngayon o sa hinaharap, na pinapayagan kang huwag gamitin ang anumang naturang komunikasyon, o maaaring huwag mo itong gamitin sa pamamagitan ng direktang kahilingan. Ang ganitong mga pagpipilian ay ibibigay sa iyo, o pahintulot na nakuha kung naniniwala kami na ito ay marapat o kailangang gawin sa pangyayari na anumang tampok, nilalaman o komunikasyon ay maaaring wala sa saklaw ng pangunahing pahintulot na iyong ibinigay sa amin.

Kung naniniwala ka na ang bagong tampok, nilalaman o komunikasyon, ay isang bagay na hindi mo sinasang-ayunan, o kung hindi man ay gumagamit ng data na iyong isinumite sa amin sa panahon ng iyong paggamit ng mga serbisyong ito, aming iminumungkahi na ikaw ay direktang makipag-ugnayan sa aming Opisyal sa Pagkapribado sa [email protected] at hilingin na tanggalin agad ang tampok, nilalaman, o komunikasyon, at iyong naiintindihan na ang pag-alis sa tampok, nilalaman, o komunikasyon na ito ay mahalaga sa mga Serbisyo na aming ibinibigay at sa halos lahat ng pangyayari ay hindi mo magagamit ang Serbisyo na ito.

Pinagsama-sama at/o hindi personal na impormasyon. Maliban kung ipinagbawal ng batas sa hurisdiksyon kung saan ka nakatira, dapat mong mabatid na sa iyong pahintulot sa Paggamit, maaari naming gamitin at ibahagi ang hindi personal na impormasyong aming nakolekta sa ilalim ng anumang pangyayari sa itaas. Maaari din naming ibahagi ito sa mga affiliate at third party upang lumikha at maghatid ng target na advertising sa aming Serbisyo at sa mga website o application ng mga third party, at upang suriin at iulat ang advertising na iyong nakikita.

PAGKAPRIBADO NG MGA BATA

Bagaman ang aming Serbisyo ay isang Serbisyo sa pangkalahatang audience, hinihiling namin na ang aming mga User ay nasa loob ng kailangang legal na edad upang pumasok sa isang kontrata. Ang Serbisyong ito ay hindi para sa mga batang wala pang 13 taong gulang, at hindi namin sadyang kolektahin ang personal na impormasyon mula sa isang batang wala pang 13 taong gulang. Kung nalaman namin na nakakolekta o nakatanggap kami ng impormasyon mula o tungkol sa isang batang wala pang 13 ng walang patunay ng pahintulot ng magulang, aalisin namin ang impormasyong iyon. Kung naniniwala ka na maaaring mayroon kaming anumang impormasyon mula o tungkol sa isang batang wala pang 13, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa [email protected].

Ang Iyong Karapatan sa Pagkapribado ng California

Ang California Civil Code Section 1798.83 ay pinahihintulutan ang mga nakarehistrong Account Holder ng Chatrandom na mga mamamayan ng California, na humiling ng tiyak na impormasyon tungkol sa aming pagsisiwalat ng personal na impormasyon ng mga third party, o upang baguhin ang settings ng pagkapribado hangga't ito ay maaari. Maaari mong tanggalin ang mga komunikasyon, o humiling ng pagbabagong nauukol sa pagpapribado sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa [email protected]

Hangga't ikaw ay User ng mga Serbisyong ito ng walang nakarehistrong account, ang mga kahilingang ito ay maaaring gawin, ngunit pinapanatili ng Chatrandom ang pagpapasya upang alamin ang paraan kung paano maaaring hawakan ang kahilingang ito, ang ilang pag-aalis ng probisyon na maaaring hindi magagamit ng hindi nakarehistrong User ay maaaring magawa sa pamamagitan ng hindi na paggamit ng mga Serbisyong ito.

PAHINTULOT SA INTERNASYONAL NA PAGPOPROSESO

Kami ay isang lumalaking korporasyon na may mga user at operasyon sa maraming bansa, kasama ang European Union. Lumikha ng mga gawi sa data na dinisenyo upang masigurado na ang impormasyong ay maayos na napoprotektahan ngunit hinihiling namin sa aming mga User na magkaroon ng kaalaman sa pagpribado at batas sa proteksyon ng data sa hurisdiksyon kung saan sila naninirahan. Tulad ng ipinahayag sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, iyong tinatanggap na, ang iyong pangunahing responsibilidad para sa impormasyong iyong piniling ibahagi ay sa iyo.

WALANG KARAPATAN NG THIRD PARTY

Ang Patakaran sa Pagkapribado ay hindi lumilikha ng karapatang maipatutupad ng third party o nangangailangan ng pagsisiwalat ng anumang impormasyon tungkol sa mga user ng website.

WEBSITE O SERBISYO NG THIRD PARTY

Iyong tinatanggap na ang mga third party na tagapagbigay ng serbisyo, panlabas na serbisyo tulad ng iyong app store (hal., iTunes o Google Play) ay maaaring mangolekta ng tiyak na impormasyon na may kaugnayan sa iyong paggamit ng Serbisyo, tulad ng Personal na Impormasyon, Impormasyon sa Pagbabayad, Impormasyon sa Geolocational, at iba pang data na nakabase sa paggamit. Wala kaming kontrol sa mga koleksyon ng impormasyong ito ng isang third-party app store, at anumang naturang koleksyon o paggamit ay sasailalim sa naaangkop na patakaran sa pagkapribado ng third party na iyon.

Ang Serbisyo ay maaaring naglalaman ng mga link sa website ng third party. Wala kaming kontrol sa mga gawi sa pagkapribado o nilalaman ng mga website ito. Sa gayon, hindi kami responsable sa nilalaman o patakaran sa pagkapribado ng mga third party website na iyon. Kailangan mong tingnan ang naaangkop na patakaran sa pagkapribado at tuntunin sa paggamit ng third party kapag bumibisita sa anumang iba pang website.

MGA PAGBABAGO SA PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO NA ITO

Ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ay epektibo sa nakasaad na petsa sa taas ng Patakaran sa Pagkapribado na ito. Maaari naming baguhin ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ng pana-panahon. Anumang pagbabago ay ipo-post sa Serbisyo. Sa paggamit ng Serbisyo matapos naming gawin ang ganoong pagbabago sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, itinuturing na tinatanggap mo ang ganoong mga pagbabago. Mangyaring magkaroon ng kamalayan, na hanggang sa pinapayagan ng naaangkop na batas, ang aming paggamit ng Impormasyon ay pinamamahalaan ng Patakaran sa Pagkapribado na may epekto sa oras kung kailan namin kinolekta ang Impormasyon. Mangyaring sumangguni sa Patakaran sa Pagkapribado na ito ng regular.

UPANG MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, mangyaring mag-email sa amin sa [email protected] na may paksang "Privacy Policy". Para sa lahat ng iba pang katanungan, mangyaring gamitin ang impormasyon na ibinigay sa Tuntunin sa Paggamit upang makipag-ugnayan sa amin.