PATAKARAN SA PRIBASIYA

MANGYARING BASAHIN NG MABUTI ANG PATAKARAN SA PRIBASIYA NA ITO. SA PAG-ACCESS O PAGGAMIT SA AMING WEBSITE, KINIKILALA MO NA IYONG BINASA, NAUUNAWAAN, AT SINASANG-AYUNAN NA MAITALI SA MGA TUNTUNIN NG PATAKARAN SA PRIBASIYA NA ITO AT SA KASUNDUAN SA MGA TERMINO NG PAGGAMIT SA WEBSITE NA ITO. KUNG HINDI KA SUMASANG-AYON SA PATAKARAN SA PRIBASIYA NA ITO, MANGYARING HUWAG GAMITIN ANG WEBSITE NA ITO. DAPAT MONG TIGNAN ANG PATAKARAN NAITO NG REGULAR UPANG MALAMAN KUNG MAYROONG MGA PAGBABAGONG NAGANAP.

AngPatakaran sa Pribasiya na ito ay epektibo mula: 02/01/2011.

Ang iyong pribasiya ay importante, kaya ang ChatRandom, Inc. ay ginawa ang mga sumusunod Patakaran sa Pribasiya upang ipaalam sa iyo kung anong mga impormasyon ang aming kinokolekta kapag binibisita mo ang aming website, www.ChatRandom.com (“Site”), kung bakit namin kinokolekta ito at kung paano ginagamit. Ang Mga Patakaran sa Pribasiya na ito ay ipinapaliwanag ang pagkolekta ng datos at pamamaraan sa paggamit ng Site; hindi ito mailalapat sa iba pang mga online site, mga produkto o mga serbisyo. Ang mga terminong“ikaw”,”iyong”,”sa iyo”, at“gumagamit” ay tumutukoy sa gumagamit o bisita na gumagamit, nag-a-access, o tumitingin sa aming Site. Ang mga terminong “ChatRandom”,”kami”,“tayo”at“amin” ay tumutukoy sa ChatRandom, Inc.

Sa paggamit ng Site, sumasang-ayon ka sa pagkolekta ng datos at mga kasanayan sa paggamit na isiniwalat sa Patakaran sa Pribasiya. Maaarina pana-panahon kaming gumawa ng mga pagbabago sa Patakaran sa Pribasiya na isasama namin sa pahinang ito. Iyong responsibilidad ang suriin ang Patakaran sa Pribasiya ng madalas at panatiling alama ng tungkol sa anumang mga pagbabago dito, kaya hinihikayat ka naming bisitahin ang pahinang ito ng madalas.

1.Personal na Makikilalang Impormasyon

Ang ibig sabihin ng”Personal na Makikilalang Impormasyon”ay ang anumang impormasyon na maaaring magamit upang kilalanin ang isang indibidwal, gaya ng, nang walang limitasyon, pangalan at apelyido, tahanan o iba pang mga pisikal na address, email address, numero ng telepono o iba pang impormasyon ng pakikipag-ugnayan, sa trabaho o sa bahay man. Ang Site na ito ay maaaring maglaman ng mga tampok na nangangailangan ng pagpaparehistro. Kung ang rehistrasyon ay kinakailangan upang gamitin ang Site na ito o mga bahagi ng Site, ang ChatRandom ay maaaring mangolekta ng personal na makikilalang impormasyon mula sa iyo kapag ikaw ay nagparehistro tulad ng mga sumusunod: una at huling pangalan, address (kabilang ang zip code), email address, numero ng telepono, mga datos ng pagpapatotoo, edad, kumpanya, bansa, at iba pang katulad na impormasyon. Ang ChatRandom ay awtomatiko ring natatanggap at naitatala ang impormasyon sa aming mga server log mula sa iyong browser, kabilang ang iyong internet protocol (IP) address, impormasyon ng mga cookie at ang mga pahinang hiniling mo. Maaari naming kolektahin at imbakin ang Personal na Makikilalang Impormasyon kapag nagrehistro ka upang gamitin ang aming Site, magtanong, kumumpleto ng form, pinuntahan ang ilang mga lugar sa aming site, o pagpapadala sa amin ng e-mail. Maaari mong piliin na huwag magbigay sa amin ng ilang impormasyon, ngunit pagkatapos ay maaaring hindi mo magawang samantalahin ang marami sa aming mga tampok at maaaring hindi namin magawang magbigay sa iyo ng ilang mga serbisyo.

Maaari naming gamitin ang iyong Personal na Makikilalang Impormasyon upang kumpletuhin ang mga transaksyon, tumugon sa iyong mga kahilingan, sagutin ang iyong mga katanungan, at ipaalam sa iyo ang mga promo, mga update, o mga espesyal na alok na sa tingin namin ay maaaring may interes sa iyo. Sa karagdagan, ang Personal na Makikilalang Impormasyon ay ginagamit upang pagandahin ang operasyon ng Site, mapahusay ang aming pang-promosyon at pang-kalakal na mga aktibidad, mapabuti ang aming mga produkto at serbisyo, ibahagi sa mga ikatlong partido tulad ng inilarawan sa Patakaran sa Pribasiya na ito, ayusin ang problema, isagawa ang administratibong mga gawain, ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan, ipatupad ang aming mga kasunduan, sumunod sa mga batas at regulasyon, makipagtulungan sa mga aktibidad ng mga alagad ng batas, at iba pang mga layunin na kinakailangan naming upang maibigay sa iyo ang mga serbisyo na iyong hinihiling. Kung gumagamit ka ng aming Site o isang link sa aming Site upang magpadala ng impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo sa ibang tao, maaari naming kolektahin at imbakin ang iyong Personal na Makikilalang Impormasyon, at ang Personal na Makikilalang Impormasyon ng sinumang mga tatanggap. Maaari naming gamitin ang Personal na Makikilalang Impormasyon ng pinadadalhan upang mapayagan siyang tignan o i-access ang impormasyon na iyong hiniling na ibigay namin.

Para sa Personal na Makikilalang Impormasyon na ibinigay kung at kapag nag-aapply para sa isang trabaho sa amin, gagamitin naming ang impormasyong iyon upang makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa mga pagkakataon sa trabaho na maaaring may interes ka. Ang impormasyon na ito ay maaari ring magamit upang makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa mga anunsyo, administrasyon, mga kahilingan o mga katanungan, ang iyong account, ang mga pagbabago sa aming site o mga patakaran, pang-promong mga handog at iba pang mga aktibidad sa marketing, at ang paghiling ng puna sa pamamagitan ng mga pagsisiyasat at palatanungan.

Maaari kaming sa pana-panahon ay magpadala sa iyo ng mga email na pang promosyon na may kinalaman sa aming produkto, promo, at mga serbisyong handog. Ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na ipatigil ang pagtanggap ng pang-promosyong e-mail sa pamamagitan ng simpleng pagsunod sa mga"unsubscribe" na tagubilin na lumilitaw sa bawat email mula sa amin.

2.Di-personal na Makikilalang Impormasyon

Kami, o ang aming mga ikatlong partido na nagbibigay ng serbisyo, ay awtomatikong kinokolekta at iniimbak ang iba pang tiyak na impormasyon sa tuwing nakikipag-ugnayan ka sa Site. Halimbawa, kinokolekta namin ang iyong internet protocol (IP) address, URL, impormasyon ng browser at pangalan ng reference site domain sa bawat oras na bisitahin mo ang Site. Kinokolekta din namin ang mga impormasyon tungkol sa pattern ng trapiko ng customer, paggamit ng site, mga hit sa aming server, mga Site, mga pahinang tinignan, petsa at oras ng iyong pagtatanong, at mga pattern ng pag-navigate. Ang impormasyon na nakolekta sa ganitong paraan ay hindi magbibigay sa amin ng anumang Personal na Makikilalang Impormasyon tungkol sa mga gumagamit. Ang Di- personal na Makikilalang Impormasyon ay tumutulong sa amin sa pagsubaybay ng lokasyon ng aming mga gumagamit, tumutulong na matukoy ang mga lugar na mataas ang trapiko at tumutulong sa pag-aaral sa mga pinaka-epektibong paraan upang makipag-ugnayan sa aming mga gumagamit. Bilang bahagi ng patuloy na pag-aaral, maaari rin naming gamitin ang mga aparato na tinatawag na "web beacon" upang makatulong sa amin na malaman kapag ang mga email na ipinadala sa iyo ay natanggap at nabasa na.

Tulad ng maraming mga web site, kami ay gumagamit din ng mga karaniwang mga teknolohiya tulad ng "cookies" na kung saan ito ay mga file na inilalagay sa hard drive ng iyong computer ng mga site na binisita mo, kabilang nang walang limitasyon, ang mga bagay na lokal na ibinahagi (na kilala rin bilang "flash cookies"). Ang mga cookies ay maliliit na mga tekstong file na iniimbak ng iyong browser sa iyong computer kapag bumisita ka sa aming mga Site. Ang mga website ay gumagamit ng mga pansamantalang cookie na tinatawag na "session" cookies upang matiyak na ikaw ay makikilala kapag ikaw ay lumilipat mula pahina sa pahina sa loob ng isang site at na ang anumang impormasyon na ipinasok mo ay maaalala. Ang mga Website ay gumagamit din ng mga cookies na tinatawag na “persistent" cookie upang payagan ang isang website na matandaan ka sa mga susunod na pagbisita, na nagpapabilis o nagpapabuti ng iyong karanasan sa mga serbisyo o mga tampok na inaalok. Maaari naming ilagay ang parehong mga persistent at session cookie kapag binisita mo ang aming Site. Gumagamit kami ng mga cookie upang mapabuti ang aming Site at gawin itong mas madaling gamitin. Ang mga cookie ay nagpapahintulot sa amin na makilala ang mga gumagamit at maiwasan ang paulit-ulit na mga paghiling para sa parehong impormasyon. Karamihan sa mga browser ay tumatanggap ng mga cookie hangga't hindi mo binabago ang mga pagtatakda ng iyong browser upang tanggihan ang mga ito. Kung iyong haharangan o tatanggihang tanggapin ang mga cookie, o tinanggal ang mga cookie matapos bisitahin ang aming Site, ay hindi mo na maaaring ma-access o gamitin ang ilang mga tampok o mga pag-andar ng aming Site.

Maaari naming gamitin ang anumang kumbinasyon ng iyong IP address, mga cookies, at iba pang impormasyon upang kilalanin ka o ang iyong computer kapag bumisita ka sa Site na ito at upang, sa aming sariling paghuhusga, kaagad at walang abiso na, harangan, isuspinde, o tapusin, pansamantala o permanente, mula sa pagtingin, pag-access, o paggamit mo sa Site na ito, o Mga Nilalaman nito at Mga Serbisyo (a) kung ikaw ay lumabag o nilabag mo ang aming Mga Tuntunin ng Paggamit na matatagpuan sa "Terms"; (b) kung mayroon kang di sinunod, nilabag o nilustay ang intelektwal na ari-arian ng ChatRandom o anumang ikatlong partido, pinagmamay-arian, pribasiya, karapatan sa kontrata, o iba pang mga karapatan; o (c) para sa iba pang mga dahilan o walang dahilan. Sumasang-ayon ka na ang ChatRandom ay walang pananagutan sa iyo o sa kaninumang ikatlong partido para sa naturang pagharang, suspensyon, o pagwawakas. Sa kaganapan ng naturang paglabag, taglay namin ang lahat ng aming mga karapatan at mga remedyo sa ilalim ng Patakaran sa Pribasiya at Mga Tuntunin ng Paggamit, sa batas, at sa katarungan.

Ang mga di- personal na makikilalang impormasyon na kinokolekta namin ay ginagamit din upang pag-aralan at mapabuti ang Site at upang matulungan kaming magbigay sa aming mga customer ng isang masaya at kaaya-ayang karanasan online. Maaari din naming gamitin ang mga di- personal na makikilalang impormasyon sa pag-aayos ng problema, pagganap ng mga administratibong gawain, pamamahala ng Site, pagsunod sa mga batas at regulasyon, at pakipagtulungan sa mga gawain ng mga alagad ng batas. Maaari din naming gamitin ang impormasyon na ito sa pangkalahatan upang pag-aralan ang paggamit ng site at upang mangalap ng malawak na demograpikong impormasyon.

3.Ang mga Impormasyon ba ay Ibinahagi, Naka-imbak o Isiniwalat?

Ang ChatRandom ay hindi pinaparentahan o ibinebenta ang mga Personal na Makikilalang Impormasyon na nakokolekta nito tungkol sa iyo o sa mga ikatlong partido.Dahil walang ekspektasyon ng pribasiya ang ChatRandom maaaring ibunyag ang Personal na Makikilalang Impormasyon kung kinakailangan na gawin ito ayon sa batas o sa paniniwala na ang mga ganitong pagkilos ay kinakailangan upang: (a) sumunod sa batas o legal na proseso, utos ng hukuman o isang subpoena na inihain sa ChatRandom o sa Site upang makipagtulungan sa mga awtoridad na tagapagpatupad ng batas; (b) upang makipagtulungan sa mga nagpapatupad ng batas upang siyasatin, pigilan o gumawa ng mga aksyon tungkol sa pinaghihinalaan o aktwal na mga ilegal na aktibidad o panloloko sa Site; (c) protektahan at ipagtanggol ang mga karapatan, ari-arian o kaligtasan namin o ng mga Tagapagbigay ng Serbisyo (tinukoy sa ibaba), lisensya, mga kasosyo sa negosyo, mga ahente, mga customer, mga gumagamit, at iba pa; o (d) kumilos sa mga sitwasyon na kinasasangkutan ng aktwal o potensyal na banta sa pisikal na kaligtasan ng sinumang tao, paglabag sa aming mga kasunduan, pang-aabuso sa Site na ito, mga butas sa seguridad ng Site na ito, o pag kinakailangan ang protektahan ang aming mga sistema, negosyo, mga gumagamit o iba pa. Maaari naming ibunyag ang impormasyon na nakuha mula sa iyo sa pamamagitan ng Site, kabilang ang Personal na Makikilalang Impormasyon, sa isang papalit na nilalang bilang bahagi ng isang pagsama-sama, pagtatamo, o iba pang mga pagbebenta ng aming mga ari-arian o negosyo o kung kami ay maghahain para sa bangkarota.

Bilang karagdagan, maaari naming ibunyag ang pinagsama-samang impormasyon sa mga mananalastas. Sa mga sitwasyong ito, hindi namin ibinubunyag sa mga nilalang na ito ang anumang impormasyon na maaaring magamit upang personal na makilala ka. Maaari naming ibunyag ang istatistikang impormasyon sa dami o paggamit bilang isang kinatawan ng madla sa mga mananalastas.

Maaari kaming makipagkontrata sa mga ikatlong partidong tagapaglaan, kasosyo sa negosyo o mga tao na magbibigay ng tiyak na mga produkto at serbisyo, kabilang ng walang limitasyon, operasyon, pangangasiwa, pagpapanatili o pagho-host ng Site, pagpoproseso ng pagbabayad, at awtorisasyon, pamamahagi, pamamahala ng datos, suporta sa pangangalakal at promosyon, pag-ayos ng problema, suporta sa customer, kalakal at serbisyo, o mga kumpanya na nag-aalok ng kapareho, madalas na mga gumagamit, at programa ng gantimpala, atbp, ("Mga Nagbibigay ng Serbisyo ";). Binibigyan namin ang mga Nagbibigay ng Serbisyo ng mga impormasyon na kinakailangan nila upang maisagawa ang mga serbisyong ito sa condisyon na gagamitin lamang nila ang impormasyon na may kaugnayan sa kanilang pagganap sa mga serbisyong ito para sa amin. Ang aming Tagapagbigay ng Serbisyo ay maaaring magpatulong sa ikatlong partido upang isagawa ang mga serbisyong may kaugnayan sa operasyon ng aming negosyo. Ang mga halimbawa ng mga serbisyong ito ay ang pagpoproseso ng pagbabayad at awtorisasyon, pagtupad sa mga order at pagpapadala, at pagho-host ng Site, pangangalakal o pagsusuri. Ang aming mga tagapagbigay ng Serbisyo ay maaaring magbigay ng mga Personal na Makikilalang Impormasyon sa mga ikatlong partido, ngunit pinahihintulutan lamang naming silang gamitin ang mga impormasyon na ito na may kaugnayan lamang sa mga serbisyo na ginagawa ng mga Tagapagbigay ng Serbisyo para sa amin. Ipinagkakaila namin ang lahat ng responsibilidad o pananagutan para sa, at ikaw ay sumasang-ayon na wala kaming kasalanan sa, mga pagkilos ng naturang mga Tagapagbigay ng Serbisyo. Ang paggamit ng iyong Personal na Makikilalang Impormasyon ay nasasailalim sa mga kasanayan sa pribasiya ng mga naturang Tagapagbigay ng Serbisyo, at ng kanilang mga ikatlong partido, at ang mga aksyon ng mga naturang Tagapagbigay ng Serbisyo, at ng kanilang mga ikatlong partido, na nasa labas ng aming kontrol.

Ang mga imahe sa Webcam ay maaaring kunin mula sa Chatrandom video chats, i-upload sa mga server ng Chatrandoms, at subaybayan para sa mga masasamang asal. Ang mga makukuhang imahe ay maaari ring imbakin at gamitin upang mas mapabuti ang proseso ng pagsusubaybay ng Chatrandom. Ang pagsusubaybay ay hindi perpekto, at maaari ka pa ring makatagpo ng mga gumagamit sa video chat na lumalabag sa aming mga tuntunin, ginagamit mo ang gaming serbisyo sa iyong sariling pananagutan.

Ang mga tala na itinatabi ng Chatrandom tungkol sa iyong mga pakikipag-chat ay maaaring ibahagi sa mga ikatlong partido para sa layunin ng pagpapatupad ng batas; upang subaybayan at ipatupad ang pagsunod sa mga tuntunin ng serbisyo ng Chatrandom; o para mapabuti ang pagmamanman at pagpapatupad ng proseso ng Chatrandom.

Ang Chatrandom ay gumagamit ng Google Analytics upang subaybayan ang mga Di- personal na Nakakikilalang Impormasyong Istatistikal tungkol sa paggamit ng site. Ang Google ay nagbibigay ng isang browser add-on para di maisali sa Google Analytics.

4.Paano mo Ia-access o Papalitan ang Iyong Impormasyon

Kung kami ay nag-aalok ng isang proseso ng pagpaparehistro sa account at ikaw ay nag-sign up para sa isang account sa amin sa Site, ay maaari mong ma-access o baguhin ang iyong mga Personal na Makikilalang Impormasyon sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong account at pag-edit ng iyong profile. Ikaw ang mananagot para sa pagpapanatili ng kalihiman ng iyong password at impormasyon sa account sa lahat ng oras.

Kung wala kang account sa amin na maa-access sa Site, maaari mong ma-access o baguhin ang iyong mga Personal na Makikilalang Impormasyon na kinokolekta namin online at pinapanatili sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa info at chatrandom dot com

Maaari naming mapanatili ang orihinal at na-update na impormasyon para sa mga kadahilanan tulad ng mga teknikal na hadlang, pag-ayos sa mga di pagkakaunawaan, pag-ayos ng problema, pagpapanatili ng talaan, at pagpapatupad ng aming kasunduan. Para sa mga layunin ng seguridad, maaari kaming humiling ng impormasyon upang makatulong na patotohanan ang iyong pagkakakilanlan bago ang pagbibigay ng access o sa pagsasagawa ng mga pagbabago sa iyong mga impormasyon.

5. Abiso sa Mga Karapatan sa Pribasiya ng Mga Residente ng California

Ang Seksiyon 1798.83 ng California Civil Code ("Code") ay pinapahintulutan ang mga gumagamit ng aming Site na mga residente ng California kung kanino kami ay nakatanggap ng Personal na Makikilalang Impormasyon na humiling sa amin ng ilang impormasyon tungkol sa aming pagsisiwalat ng Personal na Makikilalang Impormasyon sa mga ikatlong partido para sa kanilang direktang layunin ng pangangalakal.

Bilang kinakailangan ng Code, sa iyong kahilingan ay bibigyan ka namin ng mga kategorya ng Personal na Makikilalang Impormasyon na kinokolekta namin sa pamamagitan ng Site at ang kategorya ng mga ikatlong partidong tao o nilalang kung kanino ang mga Personal na Makikilalang impormasyon ay maaaring ibahagi para sa direktang layunin ng pagmemerkado. Ang Batas ng California ay inaatasan kaming ipaalam sa iyo, sa iyong hiling, ang (a) mga kategorya ng Personal na Makikilalang Impormasyon na aming kinokolekta at ang mga ikatlong partido kung kanino namin ibinabahagi ang mga impormasyong iyon; (b) mga pangalan at address ng mga ikatlong partidong iyon; at (c) mga halimbawa ng mga produktong ikinakalakal ng mga ikatlong partidong iyon. Upang gumawa ng ganitong kahilingan, mangyaring magpadala ng e-mail sa info at chatrandom dot com o sumulat sa amin sa: 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001, United States.

Ang Code ay nagbibigay-daan sa iyo upang kontrolin ang mga partidong maaari naming bahagihan ng Personal na Makikilalang Impormasyon at ang mga tiyak na Personal na Makikilalang Impormasyon na hindi mo nais na ibahagi sa mga ikatlong partido. Kapag nakikipag-ugnayan sa amin, mangyaring ipahiwatig ang iyong pangalan, address, email address, at kung ano ang Personal na Makikilalang Impormasyon na hindi mo nais na ibahagi naming sa mga ikatlong partido para sa direktang layunin ng pagmemerkado. Ang kahilingan ay dapat na na-email sa atensyon ng aming Departamentong Ligal, info at chatrandom.com at may etiketang "California Customer Choice Notice". Mangyaring maglaan ng 30 araw para sa isang tugon. Mangyaring tandaan na walang bayad para sa pagkontrol ng pagbabahagi ng iyong Personal na Makikilalang Impormasyon o para sa pagproseso ng kahilingang ito.

Kami ay kailangan lamang magresponde sa isang kahilingan bawat customer sa bawat taon, at hindi namin kailangang magresponde sa mga kahilingang ginawa sa mga paraang maliban sa nasa itaas na email address.

6. Ang Seguridad ng Iyong Mga Impormasyon.

Upang makatulong na protektahan ang pribasiya ng mga personal na impormasyon na iyong ipinapadala sa paggamit ng Site, kami ay gumagamit ng mga makatuwiran sa komersyong mga kasanayan sa seguridad na naaayon sa teknolohiya maaaring gawin para maprotektahan naming ang mga datos ng gumagamit na kinokolekta namin laban sa mga hindi awtorisadong pag-access, kasama ng walang limitasyon, pisikal, teknikal, at administratibong pagbabantay.

Maliban sa tinukoy sa Patakaran sa Pribasiya, gumagamit kami ng makatuwirang pagsusumikap ayon sa komersyo upang limitahan ang access sa iyong personal na impormasyon ng aming mga empleyado, ahente , at mga opisyal na kailangan ang impormasyon upang maisagawa ang kanilang mga responsibilidad. Subalit, tandaan na ang Site at ang aming mga serbisyo ay tumatakbo sa software, hardware at mga network, ang anumang bahagi ay maaaring, sa pana-panahon, ay mangangailangan ng pagpapanatili o makakaranas ng ga problema o mga butas sa seguridad na lampas na sa aming kontrol. Hindi namin magagarantiya ang seguridad ng impormasyon sa at ipinadala mula sa aming Site, at ay hindi responsable para sa mga kilos at pagbabawas ng anumang ikatlong partido na makakatanggap ng impormasyon. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na sa kabila ng aming pinakamahusay na intensyon at sa mga alituntunin ng nakabalangkas sa Patakaran sa Pribasiya, walang transmisyon ng datos sa internet na may 100% katiyakan na maging ligtas.

7.Ano Ang Mangyayari Kung Ikaw ay Makikipag-link Sa o Mula Sa Ibang Site.

Ang Site ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga site na pinapatakbo ng Tagapagbigay ng Serbisyo, ang aming mga kaakibat o iba pang mga ikatlong partido. Kami ay hindi mananagot sa mga patakaran sa pribasiya, mga kasanayan o mga nilalaman ng iba pang mga site. Mangyaring maabisuhan na ang mga kasanayan na inilalarawan sa Patakaran sa Pribasiya ay hindi nalalapat sa impormasyong nakuha sa iba pang mga site. Kapag iniwan mo ang Site ang mga patakaran sa pribasiya at kasanayan na ng iba pang mga site ang malalapat; hinihikayat ka namin na magkaroon ng kamalayan ng mga patakaran sa privacy at kasanayan kapag ikaw ay nasa iba pang mga site at nagsusumite ng Personal na Makikilalang Impormasyon. Ikaw ay responsable para sa pagsusuri sa mga patakaran sa pribasiya at kasanayan ng bawat isa at sa bawat site na iyong binibisita.

8.Internasyonal na Paglilipat.

Ang mga Personal na Makikilalang Impormasyon na nakolekta sa mga site ay maaaring ma-imbak at maisaproseso sa Estados Unidos o iba pang mga bansa kung saan ang ChatRandom o mga kaakibat nito, subsidiary o ahente ay nagpapanatili ng mga pasilidad, at sa paggamit ng Site, pumapayag ka sa anumang paglilipat ng impormasyon sa labas ng iyong bansa.

Ikaw ay sumasang-ayon na sumunod sa lahat ng lokal na batas, panuntunan at regulasyon patungkol sa online na asal at katanggap-tanggap na nilalaman. Nang hindi nililimitahan ang kabuuan ng mga naunang nabanggit, sumasang-ayon ka na sumunod sa lahat ng naaangkop na batas, patakaran at regulasyon ukol sa pagpapadala ng datos na iniluwas mula sa Estados Unidos o ng bansa kung saan ka naninirahan.

9.Mga Bata.

Ang site na ito ay nakatuon sa mga taong 18 taong gulang o mas matanda (o para sa saklaw ng batas na kung saan ang 18 taong gulang ay hindi pa hustong edad, di bababa sa hustong edad para sa naturang nasasakupan). Ang Site na ito at ang ChatRandom ay hindi sadyang mangolekta ng Personal na Impormasyon mula sa mga taong mas mababa ang edad sa 18 (o para sa saklaw ng batas na kung saan 18 taong gulang ay hindi pa sa hustong edad, di bababa sa hustong edad para sa naturang hurisdiksyon) o mga bata sa ilalim ng edad 13. Ang sinumang tao na nagbibigay ng kanilang impormasyon sa ChatRandom sa Site o iba pang mga bahagi ng Site ay kumakatawan sa ChatRandom na sila ay 18 taong gulang o mas matanda (o para sa saklaw ng batas na kung saan 18 taong gulang ay hindi ang edad ng mayorya, hindi bababa sa edad ng karamihan para sa iyong hurisdiksyon). Kung ikaw ay nasa ilalim ng edad na 18 (o para sa saklaw ng batas na kung saan 18 taong gulang ay hindi ang edad ng mayorya, ay nasa ilalim ng edad ng mayorya para sa iyong hurisdiksyon) hindi mo maaaring gamitin, tingnan, o i-access ang Site na ito at dapat mong iwanan ang Web site na ito ng agaran sa pamamagitan ng pag-click sa Dito. Kung ang iyong edad ay mas mababa sa 13, hindi ka pinapayagan na gamitin ang Site na ito o magsumite ng anumang mga Personal na Impormasyon sa Site at dapat mong iwanan ang Web site ng agaran sa pamamagitan ng pag-click sa Dito.

10. Ang Iyong Pahintulot Sa Mga Patakaran sa Pribasiya at Mga Update Na Ito.

Sa paggamit ng Site, sumasang-ayon ka sa Patakaran sa Pribasiya. Ito ang aming buo at eksklusibong Patakaran sa Pribasiya at pinapalitan nito ang anumang naunang mga bersyon.

Maaari naming i-update paminsan-minsan ang Patakaran sa Pribasiya. Kapag ginagawa namin, ay ilalagay naming ang petsa kung kailan huling na-update ang Patakaran sa Pribasiya na ito. Anumang pagbabago ay magiging epektibo agad pagkatapos matanggap ang paunawa, na kung saan maaari naming ibigay sa isa o higit pa sa mga sumusunod na paraan kabilang ang, ng walang limitasyon, ang pag-post ng isang prominenteng abiso sa Site o personal na abiso. Hindi kami mananagot para sa iyong pagkabigong makatanggap ng isang e-mail dahil sa mga aksyon ng iyong ISP o anumang email filter ng serbisyo. Dahil dito, dapat mong idagdag ang ChatRandom.com sa listahan ng mga domain na naaprubahan na padalhan ka ng email. Ang iyong patuloy na paggamit ng Site pagkatapos ng ganitong abiso ay itinuring na pagtanggap ng mga ganitong pagbabago. Responsibilidad mo na suriin ang Patakaran sa Pribasiya ng madalas at manatili ang kaalamang tungkol sa anumang mga pagbabago dito, kaya siguraduhing bumalik sa pahinang ito paminsan-minsan upang matiyak ang matapat na pagkilala sa pinakabagong bersyon ng Patakaran sa Pribasiya. Kung kami ay gagawa ng mga pagbabago sa Patakaran sa Pribasiya na ito at patuloy mong ginamit ang aming Site, sumasang-ayon ka sa Patakaran sa Pribasiya na ito at sa anumang mga pagbabago. Kami ay gagamit lamang ng Personal na Makikilalang Impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Pribasiya na may bisa sa panahon kung kalian ang impormasyon ay tinipon.

11. Pakikipag-ugnayan sa ChatRandom.

Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa Patakaran sa Pribasiya, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng pag-click dito

Sundan Kami: