Mga Patakaran sa Pagbabayad ng Chatrandom

Bagaman ang aming pangunahing tampok sa video chat ay ibinibigay sa mga User ng libre, ang ilang karagdagang tampok o serbisyo ay magagamit kapag binili o ayon sa inilathalang tuntunin sa pagbayad, at ang pag-access sa mga tampok na ito ay maaaring mangailangan ng pagrerehistro ng account.

Ang Chatrandom ay hindi nagpoproseso o nag-iimbak ng iyong impormasyon sa pagbabayad; lahat ng pagbabayad ay pinoproseso sa pamamagitan ng aming pinagkakatiwalaang third-party processor, ang SegPay.

Ang pag-access sa mga serbisyo ng SegPay ay nangangailangang idirekta ka sa kanilang portal ng pagbabayad, at tanggapin ang Tuntunin ang Patakaran sa Pagkapripado ng SegPay. Lahat ng personal na pagkakakilanlang impormasyon, kasama ang iyong pamamaraan ng pagbabayad ay inililipat, iniimbak at pinoproseso ng direkta ng SegPay sa panahon ng proseso ng pagbabayad, hindi ng Chatrandom.

Lahat ng katanungan tungkol sa transaksyon sa SegPay ay dapat ibigay dito. Anumang katanungan tungkol sa tuntunin ng SegPay o higit pang alalahanin ay dapat idirekta sa SEGPAY BILLING SUPPORT.

Ang mga pagbili, transaksyon o subscription sa mga serbisyo -- na magagamit sa Chatrandom.com -- ay maingat na sinisingil sa statement ng iyong bangko o credit card sa pamamagitan ng SegPay. Ang mga user ay responsable sa pagpapanatili ng kanilang account at setting sa pamamagitan ng SegPay na may kaugnayan sa mga Serbisyo ng Chatrandom sa pamamagitan ng kanilang self-service portal dito.

Naiintindihan at sumasang-ayon ka na sa pag-access ng anumang serbisyo sa Chatrandom ang mga tuntunin sa Billing na ito ay kasama sa Tuntunin ng Paggamit, at sa tuntunin ng serbisyo kung saan ka sumang-ayon.

Kung ang iyong paggamit ng mga serbisyo ng Chatrandom, o isyu sa billing, ay nagresulta sa mga pag-aalala o hindi pagkakaunawaan na hindi naresolba matapos makipag-ugnayan sa SegPay, maaari kang makipag-ugnayan sa aming customer service team sa paggamit ng form sa pakikipag-ugnayan. Ikaw ay pinapayuhan na ang Chatrandom ay maaaring magsumikap upang maibalik ang kabayaran para sa access sa mga serbisyo, na sinisingil sa SegPay. Kung may nakuha ka sa iyong paghahabla o hindi nagawang maresolba ang isyu sa billing, ipinapayo sa iyong na makipag-ugnayan sa Chatrandom upang gumawa ng pagpapasiya, na pakiramdam nila ay mabuting pagpapasiya, sa pinakamabuting interes sa komunidad ng Chatrandom.

Karagdagang Tuntunin:

Ang pagpapepresyo at tuntunin ng serbisyo ay tulad ng inilathala. Maaari kang magkansela anumang oras. Ang pagkakansela ng sserbisyo o tampok ay agad pinoproseso, bagaman ang access ay maaaring magpatuloy hanggang sa huli ng naaangkop na billing cycle. Ang mga user ay pinapayuhan na i-adjust ang settings ng pagbabayad sa anumang panahon ng suspensyon.

Walang Refund

Hindi kami nagbibigay ng refund, proration, o credit para sa pagkakanselang natanggap sa panahon ng isang billing cycle para sa hindi nagamit na araw ng naaangkop na panahon sa subscription ng serbisyo.

Ang Maling paggamit ng proseso ng Pagbabayad o Billing ay magiging paglabag sa aming Tuntunin ng Katanggap-tanggap na Paggamit.